Spaarneborgh Nieuws wordt uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Spaarneborgh.

De frequentie wordt bepaald door de actualiteit.

Het blad wordt verspreid onder de bewoners van Spaarneborgh.