Het bestuur van de Stichting Spaarneborgh informeert de bewoners via een informatiebulletin betreffende zaken die spelen en onder de verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur vallen.

De frequentie wordt bepaald door de actualiteit.

De huidige garages en met name de parkeerdekken zijn toe aan grootschalige renovatie. Om te komen tot een verantwoorde aanpak zijn een aantal onderzoeken in gang gezet.

Vanaf 2016 is het stichtingsbestuur in samenwerking met ge├»nteresseerde bewoners bezig om het terrein in het bijzonder het openbaar groen van de gemeente Heemstede rondom het Spaarneborgh complex opgefrist te krijgen. De groenvoorziening dateet namelijk uit de periode 1973-1976. Uiteindelijk is in 2020 een definitief plan van aanpak door de gemeente Heemstede vastgesteld. Zie bijlagen.