Spaarneborgh Nieuws wordt uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Spaarneborgh.

De frequentie wordt bepaald door de actualiteit.

Het blad wordt verspreid onder de bewoners van Spaarneborgh en ook onder de relevante huizenmakelaars in de omgeving.