Spaarneborgh breed is een werkgroep van bewoners. Het doel van de werkgroep is na te denken, te discussiëren op welke gebieden en op welke wijze het ruim 40-jarige appartementencomplex courant gehouden kan worden.

Gevraagd of ongevraagd brengt de werkgroep geheel vrijblijvend advies uit. Het advies wordt uitgebracht aan een of meer van de VvE's of aan het stichtingsbestuur van Spaarneborgh. Het advies kan niet anders dan vrijblijvend zijn, omdat uiteindelijk altijd het hoogste beslissingsorgaan, de ALV van de VvE, de definitieve beslissing neemt.

Deelname aan de werkgroep is op basis van vrijwilligheid. Het zou prettig zijn als alle VvE's in de werkgroep vertegenwoordigd zijn, maar dat is een streven noch een voorwaarde. De werkgroep is alleen verantwoording schuldig aan zichzelf, met andere woorden het werk is vrijwillig, maar binnen de werkgroep wordt het wel serieus genomen.