De gebouwen zijn gedurende de jaren zeventig van de vorige eeuw gebouwd en het Spaarneborgh-complex ziet er nog steeds prima uit.

Geen achterstallig onderhoud op het complex en de renovatie van algemene ruimtes als entrees en trappenhuizen hebben plaatsgevonden. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de modernisering van het ventilatiesysteem. Ook hebben alle appartementen individuele warmtemeting. Nu wordt er gebrainstormd over hoe de energietransitie vorm te geven en de CO2 uitstoot te reduceren.

Dat de Apenrots er zo goed bijstaat is te danken aan de intensieve samenwerking tussen de vijf VvE’s, met in totaal 214 appartementen, 15 liftinstallaties, 10 verwarminginstallaties, 15 entrees en trappenhuizen, ongeveer 6550 m² buitenmuur etc etc.

Samenwerking, met name op het gebied van onderhoud. Zowel op financieel – als op logistiek gebied (denk aan overlast!) wordt hierdoor aanzienlijk voordeel behaald. Doordat alle gebouwen van het complex ook nog eens binnen een periode van ongeveer vijf jaar gebouwd zijn, is deze ‘economy of scale’ goed te realiseren.
  
De spin in het web van die samenwerking is de groep Samenwerking Onderhoud Spaarneborgh (SOS).
Alle VvE’s zijn hierin vertegenwoordigd én de bouwkundig deskundige die in dienst is bij de beheerder van het complex. De groep komt 6-7 keer per jaar bijeen.
Bouwkundig en/of technische expertise is uiteraard zeer welkom in de groep, echter de praktijk wijst uit dat door de deskundigheid van de beheerder, aangevuld met een dosis gezond verstand van de VvE-afgevaardigden, ook zeer effectief resultaat behaald kan worden.

De spil van het onderhoud zijn de individuele MeerJaren Onderhouds Plannen (MJOP’s) van de vijf VvE’s. De technisch opzichter van de beheerder actualiseert jaarlijks de MJOP's. Naast de actualisatie volgens de laatste prioriteiten en inzichten van de VvE worden ook onderwerpen voor samenwerking aangegeven. Hierna vindt de optimalisatie plaats tússen deze MJOP’s waardoor de eerder genoemde financiële en logistieke voordelen zijn beslag krijgen. 

Het daaruit resulterende MJOP wordt vervolgens tijdens de Algemene Leden Vergadering van de VvE’s aangeboden voor goedkeuring. De goedkeuringsperiode betreft de eerste twee jaar van het MJOP, iedere VvE oordeelt uiteraard alleen over het eigen MJOP.

Het zo verkregen onderling afgestemde werkplan voor het gehele complex is vervolgens de  basis voor de werkzaamheden van de Onderhoudsgroep voor het komende jaar.